MENY

Rensning og smøring av kulelager

For å sikre at dine kulelager fortsetter å kjøre optimalt, er det bra å inni mellom rense de for sand, skitt og fuktighet og smøre de igjen. Dermed oppnår du at dine kulelager bevarer deres spinn og samtidig sikrer kulelagerne en lengre levetid.

Husk: Unngå vann og sand! Et kuglelagers levetid forkortes ekstremt ved kjøring / oppbevaring i fuktige omgivelser.

Trinn 1

Nødvendige remedier: Rengjøringsmiddel (Rensebenzin, husholdningssprit eller rensevæske, en vandtett beholder, en tegnestift, en liten børste og nytt fett/olje (bestil et komplett sett).
Ta alle kulelagerne ut av rulleskøyte-hjulene.

Rengjør hjul og skinner, så det ikke er skitt, der som kulelagerne skal settes i igen.


Bilde 1: Rengjør hjul og skinner, hvor kulelagerne har sittet

Trinn 2

Rengjør de utvendige sidene av kulelageret, så de er helt rene for skitt.
Undersøk om lageret er av den lukket eller åpne typen. Kun åpne lager kan vedligeholdes - åpne lager har et skjold/kappe som kan avmonteres en/begge sider av kulelageret.


Bilde 2: Utvendig rengjøring av kulelageret

Trinn 3

Ta bort beskyttelses-kappen fra kulelagerne ved hjelp av knappenålen (ikke alle kulelager har beskyttelses-kappe).
På mange kulelager benyttes dessuten en låsering. Denne låseringen skal fjernes med knappenålen før kappen fjernes.
Rengjør kapper og låseringer.


Bilde 3: Kappe (uten låsering) fjernes fra kulelager med knappenål

Trinn 4

Legg kulelagerne i en beholder med rengøringsvæsken. Rengjør kulelager grundig med en børste, samt ved å riste beholderen i noen få minutter.


Bilde 4: Kulelager rengjøres med børste, børst alltid innenfra og ut.

Trinn 5

Ta ut kulelagerne fra beholderen og ta ut rensevæsken ved å spinne kulelagerne og blås dem tørre (helst med med trykkluft). Legg de rene kulelagerne på et stykke rent stoff eller kjøkkenpapir.


Bilde 5: Kulelager er nettopp tatt ut av beholderen med rensevæsken.

Trinn 6

Test om rengøringsprosessen er vellykket. Hold rundt om kulelageret på den innerste ringen, og gi den ytterste ringen et lett spinn. Hvis kulelageret ikke spinner fritt og/eller det kommer en tydelig knasende lyd er det ikke renset ordentlig. Da må du gjenta renseprosedyren med nytt (eller filtrert) rensevæske. For veldig skitne kulelager kan det være nødvendig å genta rensningen 2-3 ganger


Bilde 6: Test om kulelageret er renset godt nok, ved å spinne det som anvist

Trinn 7

Legg kulelagerne på et stykke rent stoff eller kjøkkenpapir. Olje eller fett kan nå smøres i kulelagerne. Tilsett 1-2 dråper olje (ikke mer, da det kun tiltrekker smuss) eller ca. 3mm fett fordelt i kulelaget.
Fordel deretter smøremiddelet rundt i kulelageret, ved å spinne kulelageret (gjøres mest optimalt ved å sætte lageret på en boremaskin)


Bilde 7: Nytt olje puttes i kulelagerne

Trinn 8

Til slutt monteres kapper (og evt. låseskiver) igjen. Hvis du renser dine kulelager jevnlig, så er det ikke nødvendig å montere kappene igen, plaser blott den åpne siden innerst i hjulet.
Smør et meget tynt lag olje på alle ytre metall-deler av kulelagerne, så du forebygger rust.
Monter til slutt kulelagerne i hjulene og rulleskøytene igen.


Bilde 8: Kapper monteres igjen på kulelageret

Etter rensning og smøring

Etter rensning og smøring av kulelager skal du være oppmerksom på at du sannsynligvis skal kjøre et par km. før smøremiddelet har fordelt seg ordentlig i lageret, og dermed inntil at kulelageret kjører optimalt.

Produkter

Populære produkter