MENY
×

Reklamasjon & Vedlikehold av Sparkesykkel

Det er 24 måneders reklamsjonsrett på alle sparkesykler kjøpt hos SkatePro

Du har i denne perioden rett til å reklamere ditt produkt hvis du mener at det har en fabrikasjonsfeil. Oppstår feilen innenfor 6 mdr. brukes formodningsreglen.

Formodningsreglen betyr at man går ut fra at feilen har vært på produktet ved kjøpstidspunktet. Skatepro er forpliktet til å undersøke hva som er galt med produktet samt forsøke å utbedre defekten eller erstatte produktet hvis det ikke kan repareres etter 3 forsøk. Slitasje samt feilaktig bruk betegnes ikke som produktfeil.

Er produktet mellom 6 og 24 måneder gammel skal du som kunde bevise at feilen ikke er opsått som følge av feilaktig bruk, misvedlikehold eller manglende vedlikehold samt normal slitasje.

Som kunde har man plikt til å innberette feil på produkter raskest mulig hvis man ønsker å reklamere. Hvis du mottar et produkt med defekt må du ikke ta produktet i bruk. Kontakt alltid SkatePro først.

Å reklamere et produkt, betyr at man mener at produktet har en defekt som ikke er akseptabel og man ønsker feilen rettet.

Reklamasjonsretten bortfaller hvis et produkt er misvedlikeholdt, brukt feilaktig eller ikke er vedlikeholdt som foreskrevet i manualen, eller det er gjort en konstruktiv endring / modifisering av produktet.

Sparkesykkel, vedlikehold og reklamasjon?

En sparkesykkel består av forskjellige metaldeler som er satt sammen med boltet, svejsninger og kulelager samt smøring bestemte steder. Ofte er de laget av aluminium eller stål.

Med andre ord er der mekanikk som skal vedlikeholdes, litt som på en sykkel.

Alle bolter, muttere og gjenstander som kan spennes skal etterspennes før bruk.

Levetiden på en sparkesykkel blir markant kortere når man oppbevarer det utenfor eller i fuktige omgivelser, gjør tricks eller ikke vedlikeholder det.

24 måneders reklamasjonsrett betyr at du som kunde ikke behøver å tenke på hvor lang garanti det er på ditt produkt, da flere produsenter arbeider med korte garanti perioder.

Hvis du vil reklamere en sparkesykkel vil vi på forhånd be deg ta minst 3 bilder, med sparkesykkelen i fokus. Dette gjøres for å forskynde prosessen, da vi alltid skal se defekten før vi kan vurdere hva som skal skje med produktet.

  • 1 x Bilde på hele bunnen av sparkesykkelen (hele undersiden)
  • 1 x Bilde på sparkesykkelen sett fra siden (hele sparkesykkelen)
  • 1-3 x Bilder av selve defekten, få evt. en til å peke direkte på problemet med en finger

Du er også velkommen til å sende produktet retur til SkatePro med en forklaring om defekten og hvordan den er oppstått.

Husk at alle sparkesykler, kulelager samt andre deler kan gå i stykker. Levetiden avhenger 100% av behandling & vedlikehold.

Gå til Reklamation av Hjul til sparkesykkel (Spesifikt om hjul)
Gå til Reklamation av Deck til sparkesykkel (Spesifikt om decks)
Gå til Alt om Trick Sparkesykkel.