×
Meny

Personvernerklæring

1. Generelt

 1. ​Denne personvernerklæringen om behandling af personoplysninger ("personvernerklæringen") beskriver, hvordan SkatePro ("oss", "våres", "vi") innsamler og behandler opplysninger om deg.
 2. Ppersonvernerklæringen gjelder for personopplysninger, som du oppgir til oss, eller som vi innsamler via våres hjemmeside, skatepro.no ("Hjemmesiden").
 3. SkatePro er dataansvarlig for persondata som innsamles via Hjemmesiden. Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne personvernerklæringen, eller ønsker du at ta i bruk en eller flere av dine rettigheter, kan du kontakte: SkatePro ApS, Omega 6, 8382 Hinnerup, Danmark; +47 85 29 54 44, email@skatepro.no.
 4. Hvis vi kommer til å foreta endringer i personvernerklæringen, vil det bli skrevet på denne siden.
 5. Dette er version 2.0 av våres personvernerklæring (dato d. 1. maj 2018)

2. Hvilke personopplysninger innsamler vi?

 1. Når du besøker Hjemmesiden, indsamler vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av Hjemmesiden, f.eks. om din browser, IP-adresse, sider du besøker og hvilke  øketermer du bruker.
  a.​  Formålet er å optimere brukeropplevelsen og Hjemmesidens funksjon, samt foreta målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google.
  b.​  Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondata Forordningens art 6, stk. 1, litra f.
 2. Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på Hjemmesiden, innsamler vi de opplysninger, du selv avgir, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnr., betalingsmetode, leveringstype, hvilke produkter du kjøper (og eventuelt har returnert), samt opplysning om den IP-adresse, hvor bestilling er foretatt fra.
  a. ​ Formålet er at vi kan levere bestilte produkter samt å kunne administrere dine rettigheter til at returnere og reklamere disse produktene. IP-adressen innsamles for at forhindre svindel. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bokføring og regnskap.
  b. ​ Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondata Forordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
 3. Når du tilmelder deg til våres nyhetsbrev, innsamler vi ditt navn og din e-mailadresse.
  a.​  Formålet er at varetage våres interesse i å kunne levere nyhetsbrevet til deg.
  b.​  Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondata Forordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. Mottaker av personopplysninger

 1. ​Opplysninger om ditt navn, adresse, e-mail, telefonnummer videresender til den transportør som står for leveransen av de kjøpte varene til deg.
 2. Opplysninger kan oversendes til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på våres vegne. Vi anvender eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av Hjemmesiden, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse av våres virksomhet og produkter. Databehandlerne må ikke bruke opplysningene til andet formål enn å oppfylle avtalen med oss, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 3. To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etablert i USA. De nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret igjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
  a.​  Kopi af Google LLC's sertifisering kan du finne her:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  b.​  Kopi af Facebook Inc.'s sertifisering kan du finne her:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
 4. For å kunne tilby deg Klarnas betalingsmåter, kan vi sende dine personopplysninger i form av kontakt- og bestillingsdetaljer til Klarna, slik at Klarna kan vurdere om du kvalifiserer for deres betalingsmåter og skreddersy disse betalingsmetodene for deg . Din personlige data som overføres, behandles i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

4. Dine rettigheter

For å skape åpenhet omkring behandlingen av dine opplysninger skal vi, som dataansvarlig, opplyse deg om dine rettigheter. Nedenfor finder du en liste over dine rettigheter som kunde
hos oss. Du kan ta bruk av disse rettighetene ved å sende en skriftlig anmodning til oss. Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om å dokumentere at du er den oppgir at du er.

 1. Innsiktsretten
  Du har til enhver tid retten om en kopi av de data opplysninger vi har registrert om deg.
 2. Retten til korreksjon
  Skulle vi ha feil personopplysninger, har du rett til å få dem rettet.
 3. Retten til sletting
  I visse tilfeller har du rett til å få alle - eller visse av - dine personopplysninger slettet av oss, f.eks hvis du tilbakekaller ditt samtykke, og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. Vi er ikke forpliktet til å slette dine personlige opplysninger dersom de er nødvendige for at vi skal overholde våre juridiske forpliktelser eller for at lovkrav skal opprettes, håndheves eller forsvares.
 4. Retten til å begrense behandling for lagring
  ​Du kan i visse tilfeller ha rett til å begrense behandlingen av dine personlige data for å bestå av lagring, for eksempel hvis du mener at informasjonen vi behandler om deg ikke er korrekte.
 5. Retten til dataportabilitet
  Du kan i visse tilfeller ha rett til å skaffe personlig informasjon du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og har rett til å overføre denne informasjonen til en annen dataansvarlig.
 6. Retten til innvendinger
  ​Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige opplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, inkludert profilering laget for å målrette mot vår direkte markedsføring. Du har også rett til å motsette deg behandlingen av dine personlige opplysninger, som vi lagret basert på våre legitime interesser, jfr. pkt. 2.1 og 2.3 dersom innsigelsen er gjort av grunner knyttet til din personlige situasjon.
 7. Retten til at tilbagekalde samtykke
  Du har rett til når som helst å tilbakekalle samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger.
 8. Retten til at klage
  Du har rett til å appellere til Datatilsynet om vår behandling av dine personopplysninger: Datatilsynet, Postboks 8177 Dep.0034 Oslo, postkasse@datatilsynet.no, +47 22 39 69 00.

5. Sletting av persondata

 1. Informasjon om din bruk av nettstedet (se avsnitt 2.1.) Slettes når du ikke har brukt nettstedet i 1 år.
 2. Opplysninger som er samlet i forbindelse med registreringen av nyhetsbrevet, slettes når samtykket trekkes tilbake. Det samme gjelder produktomtaler og kjøpsopplevelsen.
 3. Informasjon om innkjøp på nettstedet (se avsnitt 2.2) er lagret i 5 år, slik at vi kan gi råd om reservedeler i produkt livet. Regnskapsmateriale holdes i 5 år til slutten av et regnskapsår for å oppfylle kravene i regnskapsloven.
 4. ​All informasjon kan lagres over lengre tid hvis vi har et legitimt behov for lengre lagring, for eksempel om nødvendig for at lovkrav skal opprettes, håndheves eller forsvares, eller om lagring er nødvendig for at vi skal kunne overholde de juridiske kravene.

6. Sikkerhet

 1. Vi har implementert egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tap, endret eller forringet og mot uautorisert kjennskap eller misbruk.
 2. Bare ansatte som har et reelt behov for å få tilgang til personlig informasjon for å utføre sitt arbeid, har tilgang til dem.
 
SkatePro
Persondatapolitikk Informasjonskapsler Handelsbetingelser